Hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện cho tất cả các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 với 8 chủ điểm trong năm học và 01 chủ điểm trong thời gian nghỉ hè. Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Bình Thành xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2019-2020 như sau:

 

1. Thực hiện chương trình

-   Hoạt động ngoài giờ lên lớp được thực hiện cho tất cả các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 với 8 chủ điểm trong năm học và 01 chủ điểm trong thời gian nghỉ hè.

-  Khi tổ chức hoạt động, giáo viên chuẩn bị đầy đủ các tư  liệu, giáo án để dạy

-  Chương trình thực hiện theo đúng qui định của sở GD-ĐT An Giang.

-   Thực hiện theo khối lớp 2 tiết/ tháng, thực hiện cùng buổi với giờ học chính khóa, thực hiện hoạt động trong 90 phút.

-  Mỗi khối có nhóm trưởng:             

          +  Khối 6: Lê Thị Đào

          +  Khối 7: Trần Thiết Gặp

          +  Khối 8: Vương Văn Ngự

          +  Khối 9: Lê Thụy Minh Vân

  • Thời gian thực hiện vào tuần 1 và 2 ở mỗi tháng, và có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể.
  • Nhóm trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động cho nhóm, tổ chức họp để bàn bạc nội dung chương trình, hình thức hoạt động, phân công chuẩn bị cơ sở, điều kiện phục vụ cho hoạt động và phân công luân phiên các thành viên trong nhóm để thiết kế các hoạt động  (giáo án) tương ứng với chủ điểm từng tháng và giáo án được chấp nhận là giáo án của các thành viên trong nhóm.

2. Nội dung thực hiện

-   Hoạt động ngoài giờ lên lớp thực hiện nhằm bổ trợ hoạt động học tập của học sinh, giúp các em có hiểu biết thêm về các lĩnh vực của đời sống, làm phong phú thêm vốn hiểu biết và kinh nghiệm hoạt động tập thể, kinh nghiệm sống.

-   Lồng ghép các nội dung bổ ích khác vào các hoạt động như : giáo dục môi trường, giáo dục phòng chống HIV/AIDS. Ma tuý và tệ nạn xã hội, hoạt động giáo dục trật tự an toàn giao thông, hoạt động giáo dục chống tai nạn thương tích, công ước liện hợp quốc tế về quyền trẻ em, phòng chống bệnh tật,…

-   Thực hiện theo các chủ điểm hàng tháng.

 

     3. Tư liệu tham khảo

-   Tận dụng tốt các phương tiện, trang thiết bị sẵn có.

-   GV tăng cường sưu tầm thêm tài liệu trên mạng, để làm cho tiết hoạt động thêm phong phú và phù hợp với điều kiện của trường, với phong tục tập quán và điều kiện xã hội hiện nay.

          4. Sự phối hợp của đoàn thể

-   BGH động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh tìm tòi, tự tạo ra những thiết bị, phương tiện đơn giản phục vụ cho hoạt động

-   BGH thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động ở từng chủ điểm

-   Đoàn-Đội hỗ trợ, phối hợp với GVCN trong việc tổ chức các hoạt động

-   GV làm công tác Thiết bị phụ trách công việc chuẩn bị hệ thống âm thanh, TV phục vụ cho các hoạt động.

-   GVCN phối hợp với GVBM để  xây dựng cho nội dung hoạt động thêm đa dạng và phong phú hơn.

          5. Kiểm tra đánh giá các hoạt động, chủ điểm

-   BGH, Đoàn Đội, Công Đoàn tăng cường dự giờ thường xuyên, đột xuất việc thực hiện của GV-HS, để nêu gương điển hình, uốn nắn kịp thời nếu có sai xót…….. làm sao cho tiết HĐGD NGLL phải mang tính hiệu quả, thiết thực

-   Xây dựng các tiết hoạt động mẫu để GV-HS học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

-   Tổ chức sơ kết, tổng kết các hoạt động để rút kinh nhằm giúp cho các hoạt động sau đạt hiệu quả cao hơn.

 

          Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục NGLL năm học 2019-2020 của trường THCS Bình Thành. Đề nghị các bộ phận liên quan dựa vào kế hoạch này để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đúng qui định