Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông để triển khai đầy đủ nghiêm túc và có hiệu quả những quy định về công tác giáo dục lao động hướng nghiệp  trong nhà trường và địa phương phục vụ cho việc nâng cao chất lượng giáo dục và góp phần phân luồng học sinh cuối cấp một cách hợp lý

  1. Mục tiêu

       Nhằm giúp học sinh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề. Học sinh nắm được một số định hướng cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương. Tìm hiểu một số thông tin về nghề địa phương. Thông qua đó học sinh hiểu hơn về năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình.

        Nhà trường đóng vai trò chủ đạo nhằm hướng dẫn và chuẩn bị cho học sinh cả về tâm thế và kỹ năng để các em có thể sãn sàng đi vào lao động hoặc tự tạo việc làm ở các ngành nghề mà xã hội cần phát triển, đồng thời phù hợp với hứng thú, năng lực cá nhân cũng như hoàn cảnh gia đình.

Giúp các em tự đánh giá bản thân và biết lựa chọn nghề một cách có ý thức, góp phần vào việc phân luồng học sinh sau bậc học THCS

  1. Thực hiện chương trình

- Thực hiện theo các hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, Phòng  Giáo dục và Đào tạo Thoại Sơn về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghể phổ thông.

- Thời lượng 1 tiết/ tháng, mỗi tháng 1 chủ đề, chủ đề của tháng nào phải thực hiện theo tháng đó. GV dạy theo thời khóa biểu chính khóa (hoặc có thể dạy trái buổi vào một ngày trong tháng) .

- Tích hợp vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm sau:

                   + Truyền thống nhà trường: chủ điểm tháng 9

                   + Tiến bước lên đoàn: chủ điểm tháng 3

- Tăng cường công hướng nghiệp phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; Tổ chức cho học sinh có nguyện vọng học nghề phổ thông theo chương trình 70 tiết do sở Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hình thức hướng nghiệp tư vấn nghề cho HS từ lớp 9, thực hiện tốt tích hợp HÐGDHN vào các bộ môn GDCD, Công nghệ, NGLL.

- Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp tư vấn nghề cho HS lớp 9 sau tốt nghiệp THCS: Học nghề, học THCN hoặc học lên THPT; tuyên truyền, phổ biến về phân ban giúp các em không lúng túng khi chọn ban ở lớp 10 THPT

- Trên cơ sở sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, năng lực của từng HS, giúp HS nhìn nhận đúng hơn về hướng phát triển sau này để từ đó các em có những quyết định đúng đắn cho tương lai, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện đủ các chuyên đề sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 theo qui định của Bộ GD-ĐT. Chú ý phân công người có hiểu biết rộng về thế giới nghề nghiệp, am hiểu về tình hình kinh tế – xã hội của địa phương... để giảng dạy tốt môn hướng nghiệp.

2. Chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2019-2020

 

Tháng

Chủ đề

Hoạt động thực hiện

9/2019

 

Ý nghĩa, tầm quang trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

HĐ 1: Tìm hiểu 3 nguyên tắc chọn nghề

HĐ 2: Ý nghĩa của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

10/2019

 

Tìm hiểu năng lức bản thân và truyền thống nghề nghiệp gia đình

HĐ 1: Khái niệm năng lực

HĐ 2: Giải thích sự phù hợp nghề; Nghề truyền thống gia đình

11/2019

 

Thế giới nghề nghiệp quanh ta

HĐ 1: Tính đa dạng của thế giới nghề nghiệp; Phân loại nghề thường gặp.

HĐ 2: Dấu hiệu cơ bản của nghề, Bản mô tả nghề

12/2019

 

Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương

HĐ: Tìm hiểu những nghề phổ biến ở địa phương

01/2020

 

Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương

HĐ 1: Lao động qua đào tạo-không qua đào tạo; giài thích mục tiêu đào tạo của hệ thống trung học chuyên nghiệp….

HĐ 2: Tìm hiểu trường trung học chuyện nghiệp, trung tâm dạy nghề

 

02/2020

 

Các hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS

: Tìm hiểu các hướng đi sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở; Thảo luận các điều kiện để phân luồng sau khi TN

 

03/2020

 

Tư vấn hướng nghiệp

: Xác định đối tượng lao động mình yêu thích; thảo luận về đạo đức nghề nghiệp

04/2020

 

Định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước

:  Trình bày bốn lĩnh vực công nghệ trọng điểm

05/2020

 

Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động

HĐ: Tìm hiểu thị trường lao động; tìm hiểu nhu cầu lao động ở địa phương.

 

3. Tổ chức thực hiện

- Với Ban giám hiệu:

+ Quan tâm chỉ đạo sát sao, có hiệu quả nội dung chương trình của công tác hướng nghiệp .

+ Cử giáo viên có đủ điều kiện phù hợp đi dự các lớp tập huấn hướng nghiệp - dạy nghề.

+ Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác hướng nghiềp .

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân và cha mẹ học sinh về công tác hướng nghiệp để làm tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chọn nghề và hướng đi phù hợp với điều kiện hoàn cảnh riêng.

+ Tham mưu với địa phương và TTGDTX- DN để củng cố và chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng cho công tác hướng nghiệp .

- Với giáo viên dạy:

+ Ứng với chủ đề của tháng, giáo viên dạy phải soạn giáo án giảng dạy sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh và thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch

          + Tăng cường sưu tầm tài liệu thông tin liên quan đến hoạt động hướng nghiệp để làm phong phú thêm bài giảng.

          + Giáo án giảng dạy phải được duyệt theo qui định.

          - Với GVCN lớp 9: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình học tập của học sinh lớp mình để có biện pháp nhắc nhở, xử lý, uốn nắn nhằm góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em sau khi TN-THCS.

- Với học sinh: Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vở ghi; Tham gia nghiêm túc các buối học hướng nghiệp; Có nhận thức đúng đắn về môn hướng nghiệp; Chuẩn bị tâm thế các điều kiện cần thiết để chọn một nghề phù hợp.

          Trên đây là kế hoạch hoạt động giáo dục hướng nghiệp năm học 2019-2020 của trường THCS Bình Thành. Yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc.